„Jsem pansexuál, protože miluji člověka pro to, jakým skutečně je pod vrstvami zbytečného a od narození do nás vtesávaného chování.“

– Ash, z knihy Safe Zones: Training Allies of LGBTQIA+ Young Adults od Kerry John Poynter

Pansexualita je sexuální identita, definovaná jako potenciální přitažlivost (sexuální, romantická, emocionální) vůči všem jednotlivcům bez ohledu na jejich pohlaví, genderovou identitu a genderové vyjádření.

Pojď na Duhy! Zaregistruj se na největší LGBT+ sociální síti v Česku!
Více informácí →

Můžeme ji onálepkovat jako „gender-blind“ nebo „not limited in sexual choice.“
Pansexualita je rodově neutrální pojem (rovnako ako Queer), který nenutí nositele identifikovat své pohlaví ve vztahu k objektům touhy. Tedy může být více preferován lidmi, kteří se neztotožňují se svým biologickým pohlavím.

Symbol pansexuality

Navzdory současnému nárůstu lidí, kteří se identifikují jako pansexuálové, existuje jen málo výzkumů této problematiky. V americké studii s 258 neheterosexuálními účastníky (průměrný věk 26,5), se 26,8% označilo jako pansexuál. Podobný výsledek zaznamenal i následný americký průzkum s 448 neheterosexuálními účastníky (průměrný věk 26,4), kde se za pansexuální identitu hlásilo 15,6%. Celkově šlo o pětinásobně více žen než mužů.

„Hearts not parts.“

-Termín pansexuálních komunit určený k demonstraci přesvědčení své orientace, zaměřené na srdce člověka (angl. heart) a ne na jeho orgány a genitálie (angl. parts). Někteří lidé ho považují za transfobický a redukující primární zaměření jiných sexuálních orientací (např. homosexuálů, bisexuálů atd.) jen na pohlavní znaky.

Pansexualita je víc než jen identita ležící na spektru současné pohlavní identifikace. Pokud bisexualita rozbíjí binární chápání sexuality (jako homosexuality a heterosexuality), pansexualita rozvrací samotnou podstatu konstruktů jako biologické pohlaví (angl. sex) a rodovou identitu (angl. gender), protože jsou pro ni bezvýznamné.

Historie

Původ slova je zakořeněn ve staré řečtině a je tvořen předponou pan, s významem všechno nebo každý.

Pojem pansexualismus poprvé použil Sigmund Freud v roce 1914 ve vývoji psychoanalytických teorií jako demonstraci názoru, že sexuální instinkt je hnací silou a motivací všeho druhu lidského chování a činnosti (psychické a fyzické). Tato definice však neodpovídá současnému významu slova pansexualita.

Přestože dnes je již všeobecně znám fakt, že sexualita člověka není měnícím se módním trendem, v roce 1974 New York Times uvedl v článku o sexuální revoluci: „Vidíme, že mnoho lidí se letos stává bisexuály. Zdá se, že se to liší od homosexuálů, kteří byli populární loni… víme, co přijde příští sezónu. Je to pansexualita.“

V následujících letech se pansexualita rozšiřovala, ale ještě ne v současném slova smyslu. Byla spojována s povolností v širokém spektru sexuálních zážitků a pravděpodobně zpopularizována díky BDSM a kink komunitě.

Její podstata v dnešním chápání byla zčásti popsána Thomasem Gellerem v roce 1990 v práci Bisexuality: A Reader and Sourcebook. V kapitole Bi-Lexicon uvádí méně známé alternativní definice pro bisexualitu, konkrétně „osoba, jejíž sexuální zájmy zahrnují i příslušníky genderových menšin.“

To o dva roky později vedlo Paulu Rustovu k článku, ve kterém žádala o náhradu slova bisexuál u lidí, kteří si nevybírají své partnery na základě pohlaví za slovo pansexuál nebo pansenzuál (jako vyjádření přitažlivosti založené spíše na osobnosti a vytváření si duševního spojení).

Největšího rozmachu dosáhla pansexualita v roce 2002, kdy komunita LiveJournal publikovala příspěvek s názvem Jsem pansexuál, kde vyhlásila: „Jsme zde, abychom podpořili pansexuály, diskutovali o pansexuálních problémech a přiblížili pansexualitu.“

V dnešní době existují pro tuto část LGBT+ komunity dvě významná data – 8. prosinec jako Den Pansexuální hrdosti a 24. květen jako Den pansexuální a panromantické informovanosti a viditelnosti.

Rozdíl mezi pansexualitou, bisexualitou, omnisexualitou, plurisexualitou, polysexualitou, sapiosexualitou a queer

Jelikož v minulosti byla bisexualita považována za všeobjímající pojem včetně pansexuality, často si tyto dva pojmy lidé zaměňují a ještě mnohem častěji uvádějí omnisexualitu jako synonymum pansexuality. Queer je méně známý pojem, který se s pansexualitou potýká v nepotřebě identifikace pohlaví na straně člověka vyjadřujícího svou sexuální orientaci. Plurisexualita, polysexualita a sapiosexualita jsou téměř neznámé pojmy, sdílející určité prvky pansexuality. Termíny se však liší na různých úrovních.

  • Bisexualita zahrnuje romantickou a sexuální přitažlivost ke dvěma pohlavím (mužům a ženám). Někdy je označována jako třetí kategorie binární identity (umístěná mezi homosexualitou a heterosexualitou).
  • Omnisexualitaje termín označující lidi, které přitahují všechna pohlaví napříč celým rodovým spektrem. Oproti pansexualitě se liší v tom, že omnisexuál se u svého objektu touhy bere v úvahu i pohlaví.
  • Pansexualita je výraz označující lidi, kteří jsou přitahováni všemi jednotlivci bez ohledu na pohlaví.
  • Plurisexualita – je kolektivní výraz zachycující přitažlivost pro více než jedno pohlaví. Je to zastřešující pojem, do kterého spadá i např. bisexualita.
  • Polysexualita – termín označující přitažlivost pro mnohé, ale ne nutně všechna pohlaví (opak monosexuality).
  • Queer – zastřešující pojem pro všechny, kteří se nezařazují svou identitou jednoznačně k mužům nebo ženám. Jejich sexuální orientace se může lišit, tedy mohou být pansexuály, heterosexuály, bisexuály atd..
  • Sapiosexualita – termín odkazující na přitažlivost založenou na inteligenci bez ohledu na pohlaví(např. Marlène Schiappa – francouzská státní tajemnice pro rovnost pohlaví).

Vnímání ideologie pansexuality

Ve své podstatě je pansexualita ztělesněním vize tolerance lidí, bez ohledu na všechny atributy jejich sociální, genderové, pohlavní a jiné příslušnosti. Je jakousi novou normou společnosti, odvolávající se na toleranci rozmanitosti lidské bytosti. Čelí stávajícím předsudkům, diskriminaci, marginalizaci (snižování významu) vůči jinakosti, protože ze sebe odhazuje nánosy sociálních nálepek.

Odvrácená stránka identity

Pansexualita je často kritizována z neúplnosti vnímání člověka. Dá se člověk redukovat jen na osobnost bez své biologické a sexuální stránky? V určitém bodě je to filozofie tolerance, ale na druhou stranu jde o vnímání člověka odděleného od své sexuální podstaty, která je pro mnoho lidí bytostně důležitá. Koncentrace pozornosti na člověka jen jako na soubor osobnostních a temperamentových charakteristik je podle mnohých stejně nesprávná, jako zaměření se jen na biologické a sexuální lidské prvky.


Zdroje textu: etymonline.com, martinkamensky.blog.sme.sk, them.us, T03-P-02 The philosophy of pansexuality. (Boom, J.), Bisexual and Pansexual Identities: Exploring and Challenging Invisibility and Invalidation. Routledge (Hayfield, N.), Who Adopts Queer and Pansexual Sexual Identities? (Morandini, J., Dar-Nimrod, I.), Safe Zones: Training Allies of LGBTQIA+ Young Adults. Rowman&Littlefield. (Poynter, K., J.)
Zdroje obrázků: en.wikipedia.org/wiki/Pansexuality#, cs.wikipedia.org/wiki/Pansexualita#
Podpořte magazín nákupem v Duhovém shopu

Přidej se do našeho týmu!
Baví tě psát a chceš mít svůj článek u nás na magazínu? Ozvi se nám!
Napiš na info@duhy.cz →