Většina z nás už jistě slyšela pojem asexuál. Ale víme vůbec reálný význam tohoto slova? Protože ve skutečnosti je to jen jedno z označení různých sexuálních a romantických přitažlivostí, které spadají pod „deštníkový výraz“ – ACE. Na tomto spektru se nacházejí čtyři hlavní druhy přitažlivosti: asexualita, aromantika, demisexualita a demiromantika.

Pojď na Duhy! Zaregistruj se na největší LGBT+ sociální síti v Česku!
Více informácí →

Asexualita je sexuální orientace, při které člověk necítí žádnou sexuální přitažlivost, bez ohledu na pohlaví. To však nemusí ovlivňovat jeho romantické cítění vůči jednomu nebo více pohlavím.

Vlajka asexuálů; zdroj: commons.wikimedia.org

Neznamená to, že asexuálové nechtějí romantické vztahy. Někteří mohou být odpuzováni sexuálními aktivitami, ani to však není podmínkou. Ve většině případů však mívají pouze romantické či platonické vztahy. Tato sexualita bývá doprovázena různými romantickými přitažlivostmi. heteroromantikou, homoromantikou, biromantikou, panromantikou či aromantikou.

Aromantik je člověk, který necítí žádnou romantickou přitažlivost bez ohledu na pohlaví. To ovšem nemusí ovlivňovat jeho sexuální orientaci.

Vlajka aromantiků; zdroj: commons.wikipedia.org

Aromantika, stejně jako asexualita, nevylučuje možnost vztahů v životech těchto lidí, i když většinou jsou to platonické vztahy nebo vztahy založené na vzájemné sexuální přitažlivosti. Také je doprovázena další sexuální orientací.

Na ACE spektru se také nachází demisexualita a demiromantika, o kterých sice až tak nemluví, ale jejich výskyt je častější, než si mnozí myslí.

Demisexuatia je sexuální orientace, při které člověk necítí sexuální přitažlivost, dokud se emocionálně nenaváže na svého partnera/své partnery (v případě polyamorie).

Vlajka demisexuálů; zdroj: commons.wikipedia.org

Tato sexuální orientace je mnohokrát zpochybňována, ale přesto je právoplatným a respektovaným bodem na ACE spektru. Také je doprovázena různými sexuálními a romantickými preferencemi.

Demiromantik je člověk, který necítí romantickou přitažlivost, dokud nemá vybudovaný silný emocionální platonický vztah se svým partnerem/svými partnery.

Vlajka demiromantiků; zdroj: commons.wikipedia.org

Demiromantiku lidé často odmítají akceptovat kvůli přesvědčení, že je přece běžné, že člověk nechce být ve vztahu s lidmi, které dobře nezná. V tomto případě se však nejedná o neochotu, ale spíše o neschopnost cítit romantickou přitažlivost až do jistého momentu.

ACE spektrum je mnohými opovrhováno s názorem, že do LGBT+ komunity nepatří, protože vlastně jde o „nepřítomnost“ sexuální přitažlivosti. No prohlásit, že asexualita není součástí LGBT+ komunity, je jako prohlásit, že nula není číslo. Kde jinde než právě v této komunitě, by měli lidé s různými vyjádřeními své sexualní a romantické přitažlivosti hledat své místo, když ne v mezi lidmi, kteří se nebojí jinakosti a příslušnosti k ní.

Zdroje:

Ilustrační obrázek: reddit.com

Text: glaad.org, bloodandmilk.com, identitiesandorientations.weekly.com, healthline.com

Podpořte magazín nákupem v Duhovém shopu

Přidej se do našeho týmu!
Baví tě psát a chceš mít svůj článek u nás na magazínu? Ozvi se nám!
Napiš na info@duhy.cz →