Aromantika jako pojem je relativně nová záležitost. Možná jste se s ním už někde setkali nebo ho zběžně zachytili. Ale co tento pojem přesně znamená?

Pojď na Duhy! Zaregistruj se na největší LGBT+ sociální síti v Česku!
Více informácí →

Aromantik je definován jako člověk, který pociťuje jen malou nebo žádnou romantickou přitažlivost k ostatním lidem. Tento pojem je zároveň zastřešujícím pojmem. Jako aromantici se obvykle identifikují lidé, kteří:

  • necítí žádnou romantickou přitažlivost
  • cítí romantickou přitažlivost, ale jen málokdy
  • cítí romantickou přitažlivost jen za určitých podmínek
  • mají problém rozlišovat mezi romantickou přitažlivostí a jinými typy přitažlivosti
  • cítí odpor vůči romantice
  • nemají zájem o romantický vztah

Vlajka a její význam

Jako každá identita v rámci LGBT+ komunity, i aromantici mají svoji vlajku. Vlajka na obrázku je nejčastěji používanou ve spojení s tímto pojmem a zároveň i nejobecnější vlajkou, která se používá. Je na ní 5 barev a každá má svůj význam.

Vlajka aromantiky
Zdroj: aromanticism.org

Tmavě zelená: Symbol aromantiky. Zelená je opakem červené, která symbolizuje romantickou lásku.

Bledě zelená: Symbol aromantického spektra.

Bílá: Symbolizuje typy přitažlivosti, jiné než romantická (např. platonická či estetická). Také symbolem queerplatonického vztahu.

Šedá: Symbolizuje greyromantiky a demiromantiky.

Černá: Symbol spektra sexuality.

Základní terminologie

Prvním důležitým pojmem, který se v komunitě aromantiků používá, je romantická přitažlivost. Tato přitažlivost znamená touhu po navázání romantického vztahu s určitou osobou. Tento druh přitažlivosti je většinou doprovázen silnými a neobyčejnými pocity, které jsou velkou částí společnosti často popisovány jako staré známé „motýli v břiše“.

S tímto souvisí i anglický pojem „crush“, který představuje tento intenzivní pocit touhy navázat romantický vztah s určitým člověkem. U lidí identifikujících se jako armonatici existuje jako ekvivalent k tomuto slovu termín squish“.Squish představuje intenzivní pocit touhy po platonickém vztahu, který si lidé velmi často pletou s touhou po kamarádství.

Jeden z dalších často využívaných pojmů, nejen při aromantice, ale napříč celou LGBT+ komunitou, je sexuální přitažlivost. Tato přitažlivost představuje touhu navázat sexuální kontakt či interakci s určitou osobou. Další formou přitažlivosti je estetická přitažlivost, která představuje silný zájem nebo ocenění vzezření nebo vnější krásy jistého člověka.

V neposlední řadě existuje i platonická přitažlivost, která značí touhu po přátelství či jiném velmi blízkém typu vztahu s druhou osobou. Většinou se tento vztah jeví jako neromantický a nesexuální, ale může se to měnit v závislosti na touze dané osoby.

Základní identity na aromantickém spektru

Zatím jsme si řekli, kdo je to aromantik. No existuje k tomuto pojmu antonymum? Ano existuje. Alloromantiky jsou v ARO komunitě označováni lidé, kteří jsou schopni pociťovat romantickou přitažlivost vůči jiným lidem.

Jednou z nejčastěji vyskytujících se aromantických identit je demiromanticismus. Demiromantik je člověk, který je schopen pociťovat romantickou přitažlivost jen poté, co si k danému člověku vytvoří emocionální vztah.

Vlajka demiromantiků
Zdroj: deviantart.com

Další častou identitou je frayromanticismus. Frayromantik je člověk, který pociťuje romantickou přitažlivost jen k lidem, které důvěrně nezná. Je takzvaným „opakem demiromantika“.

Vlajka frayromantiků
Zdroj: lgbta.wikia.org

Další často zmiňovanou identitou jsou greyromantici. Identifikují se tak ti, kteří pociťují romantickou přitažlivost jen málokdy, pociťují ji slabě či ji získají nebo ztratí jen na základě jistých podmínek. Může být používán i jako zastřešovací pojem pro aromantiky, kteří pociťují alespoň nějakou romantickou přitažlivost – tedy pro všechny, kromě těch, kteří ji nepociťují vůbec.

Vlajka greyromantiků
Zdroj: lgbta.wikia.org

Poslední identita, kterou v tomto článku zmíním, označuje lidi, kteří se identifikují i jako aromantici a zároveň i jako asexuálové. Zkrácená forma této identity v angličtině je aroace nebo aro/ace.

Vlajka aro/ace.
Zdroj: lgbta.wikia.org

„A můžu mít vztah, i když jsem aromantik?“

Odpověď je samozřejmá – rozhodně ano. Jak jsme si vysvětlili na začátku, aromantik není jen ten, kdo nepociťuje romantickou přitažlivost vůbec. I lidé identifikující se jako armonatici vztahy mít mohou a mají. Ať už jsou založeny na romantice nebo ne.

Vztahy, které nejsou založeny na romantické přitažlivosti, se v komunitě nazývají queerplatonickými. Queerplatonický vztah (zkráceně QPR; z ang. „queerplatonic relationship“) je označení neromantického vztahu, který překračuje subjektivní kulturní normy přátelství. Různé úrovně intimity mezi partnery většinou nezapadají do normy přátelského vztahu, kterou nastavila společnost. Takový vztah může zahrnovat i pohlavní styk či aktivity, které jsou všeobecně považovány za romantické. V praxi se však mohou jednotlivé QPRs velmi odlišovat.

Právě tak jako asexualitu i aromantiku odsuzují lidé nejen z heterosexuálních kruhů. Mnohokrát projevy nesnášenlivosti a neakceptování proudí iz nitra samotné LGBT+ komunity. Už jen na základě této nesnášenlivosti bychom měli mít právo patřit do komunity, která prosazuje zejména progresivní hodnoty a lásku bez hranic, ať je jakákoli. Buďme proto shovívavější a naučme se, že tito lidé nejsou jen bezcitní a chladnokrevní. V mnohém tvoří skvělé přátele a partnery s velkým množstvím porozumění a lásky v maličkostech, které si v jiných aspektech života nevšímáme a nedáváme jim až takovou váhu.

Zdroje:

Titulní obrázek: aromanticism.org

Text: aromanticism.org, lgbta.wikia.org, wiki.asexuality.org

Podpořte magazín nákupem v Duhovém shopu

Přidej se do našeho týmu!
Baví tě psát a chceš mít svůj článek u nás na magazínu? Ozvi se nám!
Napiš na info@duhy.cz →